základní informace

Název: Základní škola a Mateřská škola Habry
Adresa: V Zahradách 18, 582 81 Habry (mapa)
Ředitelka školy: Mgr. Eva Doležalová
Telefony: 569 441 230,731 495 151,569 441 238  – starší budova
email: skola@zshabry.cz , e.dolezalova@zshabry.cz
www: http://www.zshabry.cz
ID datové schránky: wszuwev

 

Od 1. ledna 2003 je Základní škola Habry příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. V současné době školu navštěvují žáci ze 14 spádových obcí. Zřizovatelem je Město Habry. Od 1.8.2006 nese škola nový název – Základní škola a Mateřská škola Habry.

Základní škola a Mateřská škola Habry je plně organizovanou školou s devíti postupnými ročníky rozčleněnými na 1. stupeň (1. – 5. ročník)  a 2.stupeň (6. – 9. ročník), s počtem 200 žáků. Má dvě školní budovy. Ve starší budově jsou  umístěny mladší třídy 1. stupně, 3 oddělení školní družiny ( kapacita ŠD je 78 žáků). V hlavní budově jsou umístěny zbývající třídy 1. stupně, všechny třídy 2. stupně, odborné pracovny a učitelská knihovna. V obou budovách je umístěna žákovská knihovna.

Od roku 2007/2008 se na škole vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Habry. Prioritou školy je připravit žáky jazykově, odborně i tělesně ke studiu na různých středních školách. Škola klade důraz na respektování  individuálních potřeb žáků.