ze základní školy

Informace k výuce

Na základě rozhodnutí vlády nebude do odvolání možná výuka ve škole. Musíme využít jedinou možnost, která je v současné době možná, a to výuku prostřednictvím moderních technologií. Komunikovat s Vámi budou jednotliví učitelé prostřednictvím EŽK a emailů. Práci budeme zadávat průběžně tak, aby ji žáci zvládali. Důležitá je pro nás i zpětná vazba. Učitelé budou posílat i odkazy na webové stránky, kde je řada úkolů k procvičování. V případě dotazů, problémů s úkoly kontaktujte třídní učitele, učitele jednotlivých předmětů i vedení školy emailem nebo prostřednictvím EŽK. Děkujeme všem za spolupráci, podporu žáků při samostudiu a přejeme nám všem, abychom vzniklou situaci co nejlépe zvládli.

Žádost o ošetřovné se vydává v tomto týdnu od 8.00 – 11.00 hodin v budově školy.

Příští týden po předchozí telefonické domluvě na tel. číslech 731 495 151,  604 335 499.

V souvislosti s omezením šíření koronaviru se s platností od 17.3.2020 uzavírá také provoz mateřské školy a školní jídelny.

Z rozhodnutí vlády ČR bude škola od 16. 3. 2020 až do odvolání v důsledku šíření koronaviru uzavřena (opatření se prozatím netýká mateřské školy). Aktuální informace budou rodičům a žákům zasílány prostřednictvím elektronické žákovské knížky.  

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy bude ředitelství školy vydávat od pondělí 16. 3. 2020 v dopoledních hodinách. Bližší informace najdete na níže uvedeném odkazu: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Připravujeme spuštění nových webových stránek, stávající web již neaktualizujeme. Děkujeme za pochopení. 

Zápis dětí do 1. třídy se bude konat v pátek 3. 4. 2020 (13 – 16 hodin) v budově ZŠ, V Zahradách 18. Podrobnější informace viz záložka – zápis do ZŠ.

18. 3. První pomoc do škol – 8. ročník

17. 3. Hodiny Aj s rodilým mluvčím – 8. – 9. ročník

16. 3. První pomoc do škol – 8. ročník

9. 3. – 13. 3. Jarní prázdniny

4. 3. Projekt – Adopce na dálku – beseda – 6. – 9. ročník

4. 3. Veselé zoubky 2020 – preventivní program – 1. – 2. ročník

3. 3. Bruslení – Světlá nad Sázavou – 6. – 9. ročník

2. 3. První pomoc do škol – 8. ročník

 

Krajského kola soutěže Zemědělství a lesnictví kraje Vysočina dne 3. 5. 2019 se v Jihlavě zúčastnili naši dva žáci ze 7. třídy. Oba se umístili na předních místech, a tak získali dvoudenní zájezd po zajímavých zemědělských a lesnických střediscích a soukromých farmách kraje Vysočina. Na výletě je čeká sázení lesních stromků, ochutnávání masných výrobků na školních jatkách v Humpolci, ochutnávka mléčných výrobků na kozí farmě, návštěva zoo na Hluboké a další zábavné aktivity. Krajský úřad jim plně hradí cestu, ubytování i stravování.

Od ledna letošního roku je naše škola zapojena do projektu AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) s názvem SPORTUJ VE ŠKOLE. Projekt je zaměřen na pohybové aktivity dětí ve školní družině. Cvičí se 1x týdně (45 minut) v rámci školní družiny. Na naší škole bude do konce školního roku hodina probíhat vždy v pátek od 12:40 do 13:25 hodin, pod vedením p. uč. Jiřího Černého. Více informací o projektu lze najít na webových stránkách:
https://www.sportujveskole.cz/o-sportuj-ve-skole/o-projektu/

ŠD při naší škole se již po třetí účastní soutěže Srdce s láskou darované. Prosíme o zaslání hlasů na níže uvedený odkaz v hlasovací soutěži.
http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2018/detail/16

Naše škola se zapojila do projektu společnosti SCIO Národní testování žáků 9. ročníků. Někteří žáci dosáhli těch nejlepších výsledků v Kraji Vysočina a obdrželi ocenění.
https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=37169

Informace k odhlašování obědů

Odhlašování obědů lze provádět přes internet v záložce objednávka obědů průběžně a nejpozději ráno do 7.30 hodin, v nejnutnějších případech lze také ráno do 7.30 telefonicky odhlásit oběd u  vedoucí školní jídelny p. Prajznerové (569 441 282).