ze základní školy

26. 3. Projekt Veselé zoubky – 1. ročník

22. 3. Matematický klokan – 2. – 9. ročník

22. 3. Besídka v Tisu – 1. stupeň

21. 3. Festival Jeden svět (lidská práva) – 8. ročník

19. 3. Výuka Aj s rodilým mluvčím – 8. – 9. ročník

15. 3. Soutěž Poznej Vysočinu – krajské kolo – 8. – 9. ročník

11. 3. Zahájení kurzu První pomoc do škol – 8. ročník

4. 3. – 10. 3. Jarní prázdniny

1. 3. Poslední termín odevzdání přihlášek na SŠ

 

Od ledna letošního roku je naše škola zapojena do projektu AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) s názvem SPORTUJ VE ŠKOLE. Projekt je zaměřen na pohybové aktivity dětí ve školní družině. Cvičí se 1x týdně (45 minut) v rámci školní družiny. Na naší škole bude do konce školního roku hodina probíhat vždy v pátek od 12:40 do 13:25 hodin, pod vedením p. uč. Jiřího Černého. Více informací o projektu lze najít na webových stránkách:

https://www.sportujveskole.cz/o-sportuj-ve-skole/o-projektu/

 

ŠD při naší škole se již po třetí účastní soutěže Srdce s láskou darované. Prosíme o zaslání hlasů na níže uvedený odkaz v hlasovací soutěži.

http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2018/detail/16

 

Naše škola se zapojila do projektu společnosti SCIO Národní testování žáků 9. ročníků. Někteří žáci dosáhli těch nejlepších výsledků v Kraji Vysočina a obdrželi ocenění.

https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=37169

 

Informace k odhlašování obědů

Odhlašování obědů lze provádět přes internet v záložce objednávka obědů průběžně a nejpozději ráno do 7.30 hodin, v nejnutnějších případech lze také ráno do 7.30 telefonicky odhlásit oběd u  vedoucí školní jídelny p. Prajznerové (569 441 282).