ze základní školy

SEMINÁŘ PRO RODIČE 

Nerozumíte potřebě dětí být neustále online?

Máte strach ze závislosti na IT?

Co se dozvíte:

  • Jaké jsou největší výzvy virtuálního světa.
  • Jaké dopady může mít IT na psychické zdraví Vašich dětí.
  • Jak se určuje zdravá míra pobývání před svítící obrazovkou.
  • Jak poznáte, jestli je Vaše dítě závislé.
  • Jak si nastavit domácí pravidla užívání digitálních technologií.

Místo konání: Kulturní zařízení KyTICe Světlá nad Sázavou
Datum konání: 31. 10. 2019
Čas: 16:00 – 18:00
Lektorka: Mgr. Zuzana Pavelcová (psycholožka)

VSTUPNÉ ZDARMA

Kontakt: Královská stezka o.p.s.
Email: kralovska-stezka@centrum.cz
Tel.: 774 709 322, 731 111 882

 

Po projednání se zřizovatelem vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Habry mimořádné volno (§ 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon) ve středu 16. října 2019
z důvodu přerušení dodávky elektřiny v Habrech
. Náhradní péče o žáky ve školní družině ani školní stravování se nezajišťuje.

 

31. 10. Přehlídka SŠ – KD Ostrov Havlíčkův Brod

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny

22. 10. ZOO Jihlava – Život savců – 8. ročník

18. 10. Přírodovědný klokan 8. – 9. ročník

17. 10. Minikopaná – TJ Jiskra Havlíčkův Brod – 8. – 9. ročník

15. 10. Workshop řemeslných dovedností – Chotěboř – 9. ročník

15. 10. Divadlo Ostrov – Čtyřlístek a talisman moci – Havlíčkův Brod – 1. – 2. ročník

 

Krajského kola soutěže Zemědělství a lesnictví kraje Vysočina dne 3. 5. 2019 se v Jihlavě zúčastnili naši dva žáci ze 7. třídy. Oba se umístili na předních místech, a tak získali dvoudenní zájezd po zajímavých zemědělských a lesnických střediscích a soukromých farmách kraje Vysočina. Na výletě je čeká sázení lesních stromků, ochutnávání masných výrobků na školních jatkách v Humpolci, ochutnávka mléčných výrobků na kozí farmě, návštěva zoo na Hluboké a další zábavné aktivity. Krajský úřad jim plně hradí cestu, ubytování i stravování.

Od ledna letošního roku je naše škola zapojena do projektu AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) s názvem SPORTUJ VE ŠKOLE. Projekt je zaměřen na pohybové aktivity dětí ve školní družině. Cvičí se 1x týdně (45 minut) v rámci školní družiny. Na naší škole bude do konce školního roku hodina probíhat vždy v pátek od 12:40 do 13:25 hodin, pod vedením p. uč. Jiřího Černého. Více informací o projektu lze najít na webových stránkách:
https://www.sportujveskole.cz/o-sportuj-ve-skole/o-projektu/

ŠD při naší škole se již po třetí účastní soutěže Srdce s láskou darované. Prosíme o zaslání hlasů na níže uvedený odkaz v hlasovací soutěži.
http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2018/detail/16

Naše škola se zapojila do projektu společnosti SCIO Národní testování žáků 9. ročníků. Někteří žáci dosáhli těch nejlepších výsledků v Kraji Vysočina a obdrželi ocenění.
https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=37169

Informace k odhlašování obědů

Odhlašování obědů lze provádět přes internet v záložce objednávka obědů průběžně a nejpozději ráno do 7.30 hodin, v nejnutnějších případech lze také ráno do 7.30 telefonicky odhlásit oběd u  vedoucí školní jídelny p. Prajznerové (569 441 282).