informace pro žáky

Plán školních aktivit

září

6. 9. Zahájení plaveckého výcviku –  3. a 4. ročník

13. 9. Prezentace SPŠS Havlíčkův Brod – 9. ročník

14. 9. Sportovní den – 3. – 5. ročník

18. 9. Běh parkem Budoucnost

21. 9. Sportovní den – 1. – 2. ročník

25. 9. Exkurze Planetárium Praha a Národní technické muzeum – 5. ročník

26. 9. Celoškolní projekt – Šipkovaná (cvičení v přírodě)

27. 9. Prezentace SOŠ a SOU technické Třemošnice – 9. ročník

říjen

1. 10. Základy bezpečného chování – 1. a 2. ročník

1. 10. Končím 1. stupeň, už si poradím a budu pomáhat – 5. ročník

2. 10. ZOO Jihlava – Savci – 8. ročník

3. 10. Přespolní běh

5. 10. Přírodovědné klání Gymnázium Chotěboř – soutěž 8. – 9. ročník

10. 10. Divadelní představení – Fenomén K. Čapek – 2. stupeň

10. 10. Divadelní představení – Devatero pohádek – 1. stupeň

10. 10. Přírodovědný klokan 8. – 9. ročník

16. 10. Minikopaná – 6. – 7. ročník

22. 10. Stolní tenis – 6. – 9. ročník

23. 10. Florbal – 3. – 5. ročník

24. 10. Než použiješ alkohol, použij svůj mozek – 7. a 8. ročník

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. Přehlídka SŠ – KD Ostrov Havlíčkův Brod

listopad

1. 11. Savana a monzunový les – 4. -9. ročník

5. 11. Národní testování – M – 9. ročník

6. 11. Národní testování – OSP – 9. ročník

6. 11. Čistička odpadních vod Havlíčkův Brod – 8. ročník

7. 11. Národní testování – Čj – 9. ročník

7. 11. Florbal – 6. – 7. ročník

8. 11. Národní testování – Aj – 9. ročník

11. 11. Vítání občánků

12. 11. Soutěž v odborných a praktických dovednostech – 9. ročník

13. 11. Dopravní výchova – 4. ročník

14. 11. Mám chytré tělo – 5. – 9. ročník

22. 11. Schůzky SRPDŠ

22. 11. OČJ – školní kolo – 8. – 9. ročník

29. 11. Rozumíte penězům – OA Havlíčkův Brod- soutěž 8. – 9. ročník

prosinec

1. 12. Vánoční besídka pro důchodce v sokolovně

2. 12. Rozsvěcení vánoční výzdoby

4. 12. Mistrovství světa ve florbale – 5. a 6. ročník

7. 12. Besídka pro ZOD Habry

10. 12. Hudební nástroje – vzdělávací program – 5. a 6. ročník

13. 12. Závislosti na počítači a počítačových hrách – 7. – 9. ročník

17. 12. Bezpečné chování doma – 3. ročník

17. 12. Bezpečné chování na silnici – 4. ročník

17. 12. Šikana a kyberšikana – 6. ročník

20. 12. Celoškolní projekt – Vánoční dílny

22. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

leden

11. 1. – 18. 1. Lyžařský kurz Zdobnice v Orlických horách

16. 1. Okresní kolo v dějepisné olympiádě

29. 1. OČJ – okresní kolo – AZ Centrum Havlíčkův Brod

30. 1. OAJ – školní kolo – 8. – 9. ročník

31. 1. Vydávání výpisu z vysvědčení

únor 

1. 2. Pololetní prázdniny

5. 2. Zeměpisná olympiáda – školní kolo – 6. – 9. ročník

7. 2. Florbal – krajské kolo – Jihlava – 4. – 5. ročník

8. 2. Recitace – okrskové kolo – DDM Chotěboř

13. 2. Matematická soutěž Pangea – školní kolo – 6. – 9. ročník

15. 2. Matematická soutěž Pangea – školní kolo – 4. – 5. ročník

20. 2. Olympiáda Z – okresní kolo – Gymnázium Havlíčkův Brod

21. 2. Poznej Vysočinu – školní kolo – 8. – 9. ročník

27. 2. Olympiáda Aj – okresní kolo – AZ Centrum Havlíčkův Brod

březen

1. 3. Poslední termín odevzdání přihlášek na SŠ

4. 3. – 10. 3. Jarní prázdniny

11. 3. Zahájení kurzu První pomoc do škol – 8. ročník

15. 3. Soutěž Poznej Vysočinu – krajské kolo – 8. – 9. ročník

19. 3. Výuka Aj s rodilým mluvčím – 8. – 9. ročník

21. 3. Festival Jeden svět (lidská práva) – 8. ročník

22. 3. Matematický klokan – 2. – 9. ročník

22. 3. Besídka v Tisu – 1. stupeň

26. 3. Projekt Veselé zoubky – 1. ročník

27. 3. Projekt Knížka pro prvňáčka – 1. ročník – Krajská knihovna

29. 3. Projekt Prevence dětských úrazů – 3. ročník

duben

2. 4. Den otevřených dveří

3. 4. První pomoc do škol – 8. ročník

5. 4. Zápis do 1. třídy

9. 4. Anglické divadlo – Chotěboř

10. 4. Pythagoriáda – školní kolo – 5. – 8. ročník

11. 4. Schůzky SRPDŠ

11. 4. Všeználek – okrskové kolo – DDM Junior Chotěboř – 5. ročník

12. 4. Čistá Vysočina – úklid Habrů a okolí – 6. – 9. ročník

12. 4. Přijímací řízení na SŠ – 1. termín

14. 4. Vítání občánků – MěÚ Habry

15. 4. Velikonoční pohádka – KD Ostrov Havlíčkův Brod – 1. a 2. ročník

15. 4. Přijímací řízení na SŠ – 2. termín

16. 4. Přijímací řízení na osmiletá gymnázia – 1. termín

17. 4. Přijímací řízení na osmiletá gymnázia – 2. termín

17. 4. Prevence SPJ – Hrou proti AIDS – 9. ročník

17. 4. Úřad práce – volba povolání – ÚP Havlíčkův Brod – 8. ročník

18. 4. Velikonoční prázdniny

25. 4. McDonalďs Cup – TJ Jiskra Havlíčkův Brod – 1. – 3. ročník

26. 4. Štafetový pohár – ZŠ a MŠ Wolkerova Havlíčkův Brod – 3. – 5. ročník

30. 4. Projekt – Knížka pro prvňáčky – Krajská knihovna Havlíčkův Brod – 1. ročník

30. 4. Vybíjená – ZŠ a MŠ Wolkerova Havlíčkův Brod – 6. ročník

květen 

2. – 7. 5. Zájezd do Londýna

3. 5. Soutěž Zemědělství a lesnictví na Vysočině – KK – Jihlava – 7. ročník

7. 5. McDonalďs Cup – TJ Jiskra Havlíčkův Brod – 4. – 5. ročník

9. 5. Vybíjená – ZŠ a MŠ Wolkerova Havlíčkův Brod – 4. – 5. ročník

9. 5. Soutěž Stavíme z Merkuru – Jihlava – 9. ročník

13. 5. Fotografování žáků

15. 5. Krásky a babice – přírodovědný program – Horní Krupá – 6. ročník

15. 5. Vodní život – přírodovědný program – Horní Krupá – 7. ročník

15. 5. Trénink na přijímací zkoušky – Čj – 8. ročník – přihlášení žáci

16. 5. Trénink na přijímací zkoušky – M – 8. ročník – přihlášení žáci

20. 5. Trénink na přijímací zkoušky – OSP – 8. ročník – přihlášení žáci

20. – 24. 5. Škola v přírodě

22. 5. Vzdělávací program – Lesní družstvo Chraňbož – 6. ročník

27. 5. Pythagoriáda – okresní kolo – AZ Centrum Havlíčkův Brod – 5. a 8. ročník

28. 5. Pythagoriáda – okresní kolo – AZ Centrum Havlíčkův Brod – 6. a 7. ročník

29. 5. Vozidlo záchranné služby – zakončení kurzu – 8. ročník

31. 5. Den dětí – promítání filmu v sokolovně

červen

7. 6. Školní akademie

11. 6. Školní výlet – údolí Doubravy, Lichnice – 6. ročník

11. 6. Školní výlet – Brno, hrad Veveří, přehrada – 8. ročník

11. 6. Školní výlet – zámek Loučeň, Poděbrady – 4. a 3. ročník

13. 6. Školní výlet – ZOO Jihlava – 1. a 2. ročník

13. 6. Školní výlet – Praha – letiště, památky – 7. ročník

18. 6. Krajská knihovna – Knížka pro prvňáčka – zakončení projektu

– Havlíčkův Brod – 1. ročník

18. 6. Školní výlet – Praha – 5. ročník

18. 6. Školní výlet – Brno – 9. ročník

19. 6. Dopravní hřiště – zakončení dopravní výchovy – zimní stadion Havlíčkův Brod

– 4. ročník

24. 6. Pohádková cesta MŠ – 9. ročník

24. 6. Projekt SPŠS Havlíčkův Brod – Stavebka v kostce – 8. ročník

26. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře

26. 6. Rozloučení žáků 9. ročníku se ZŠ

27. 6. Celoškolní projekt – Pochod v přírodě

28. 6. Předávání vysvědčení

Třídy
I.A – tř. uč. Mgr. Jaroslava Bulánková

II.A – tř. uč. Mgr. Eva Dytrychová

III. A – tř. uč. Mgr. Jiří Černý

IV. A – tř. uč. Mgr. Jiřina Semerádová

V. A – tř. uč. Mgr. Zuzana Valová

VI.A – tř. uč. Ing. Marie Pátková

VII.A – tř. uč. Mgr. Monika Hospodková

VIII.A – tř. uč. Mgr. Pavla Novotná

IX.A – tř. uč. Mgr. Hana Malimánková