informace pro žáky

Plán školních aktivit

září

6. 9. Zahájení plaveckého výcviku –  3. a 4. ročník

13. 9. Prezentace SPŠS Havlíčkův Brod – 9. ročník

14. 9. Sportovní den – 3. – 5. ročník

18. 9. Běh parkem Budoucnost

21. 9. Sportovní den – 1. – 2. ročník

25. 9. Exkurze Planetárium Praha a Národní technické muzeum – 5. ročník

26.9. Celoškolní projekt – Šipkovaná (cvičení v přírodě)

27.9. Prezentace SOŠ a SOU technické Třemošnice – 9. ročník

říjen

1. 10. Základy bezpečného chování – 1. a 2. ročník

1. 10. Končím 1. stupeň, už si poradím a budu pomáhat – 5. ročník

2. 10. ZOO Jihlava – Savci – 8. ročník

3. 10. Přespolní běh

5.10. Přírodovědné klání Gymnázium Chotěboř – soutěž 8. – 9. ročník

10. 10. Divadelní představení – Fenomén K. Čapek – 2. stupeň

10. 10. Divadelní představení – Devatero pohádek – 1. stupeň

10. 10. Přírodovědný klokan 8. – 9. ročník

16. 10. Minikopaná – 6. – 7. ročník

22. 10. Stolní tenis – 6. – 9. ročník

23. 10. Florbal – 3. – 5. ročník

24. 10. Než použiješ alkohol, použij svůj mozek – 7. a 8. ročník

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. Přehlídka SŠ – KD Ostrov Havlíčkův Brod

listopad

1.11. Savana a monzunový les – 4. -9. ročník

5.11. Národní testování – M – 9. ročník

6.11. Národní testování – OSP – 9. ročník

6.11. Čistička odpadních vod Havlíčkův Brod – 8. ročník

7.11. Národní testování – Čj – 9. ročník

7.11. Florbal – 6. – 7. ročník

8.11. Národní testování – Aj – 9. ročník

11.11. Vítání občánků

12.11. Soutěž v odborných a praktických dovednostech – 9. ročník

13.11. Dopravní výchova – 4. ročník

14. 11. Mám chytré tělo – 5. – 9. ročník

22.11. Schůzky SRPDŠ

22.11. OČJ – školní kolo – 8. – 9. ročník

29.11. Rozumíte penězům – OA Havlíčkův Brod- soutěž 8. – 9. ročník

prosinec

1.12. Vánoční besídka pro důchodce v sokolovně

2.12. Rozsvěcení vánoční výzdoby

4.12. Mistrovství světa ve florbale – 5. a 6. ročník

7.12. Besídka pro ZOD Habry

10. 12. Hudební nástroje – vzdělávací program – 5. a 6. ročník

13.12. Závislosti na počítači a počítačových hrách – 7. – 9. ročník

17.12. Bezpečné chování doma – 3. ročník

17.12. Bezpečné chování na silnici – 4. ročník

17.12. Šikana a kyberšikana – 6. ročník

20.12. Celoškolní projekt – Vánoční dílny

22. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

leden

11. 1. – 18. 1. Lyžařský kurz Zdobnice v Orlických horách

16.1. Okresní kolo v dějepisné olympiádě

29.1. OČJ – okresní kolo – AZ Centrum Havlíčkův Brod

30.1. OAJ – školní kolo – 8. – 9. ročník

31.1. Vydávání výpisu z vysvědčení

únor 

1.2. Pololetní prázdniny

5.2. Zeměpisná olympiáda – školní kolo – 6. – 9. ročník

7.2. Florbal – krajské kolo – Jihlava – 4. – 5. ročník

8.2. Recitace – okrskové kolo – DDM Chotěboř

13. 2. Matematická soutěž Pangea – školní kolo – 6. – 9. ročník

15. 2. Matematická soutěž Pangea – školní kolo – 4. – 5. ročník

20.2. Olympiáda Z – okresní kolo – Gymnázium Havlíčkův Brod

21.2. Poznej Vysočinu – školní kolo – 8. – 9. ročník

27.2. Olympiáda Aj – okresní kolo – AZ Centrum Havlíčkův Brod

březen

1. 3. Poslední termín odevzdání přihlášek na SŠ

4. 3. – 10. 3. Jarní prázdniny

11. 3. Zahájení kurzu První pomoc do škol – 8. ročník

15. 3. Soutěž Poznej Vysočinu – krajské kolo – 8. – 9. ročník

19. 3. Výuka Aj s rodilým mluvčím – 8. – 9. ročník

21. 3. Festival Jeden svět (lidská práva) – 8. ročník

22. 3. Matematický klokan – 2. – 9. ročník

22. 3. Besídka v Tisu – 1. stupeň

26. 3. Projekt Veselé zoubky – 1. ročník

27. 3. Projekt Knížka pro prvňáčka – 1 ročník – Krajská knihovna

duben

2.4. Den otevřených dveří

5.4. Zápis do 1. třídy

11.4. Schůzky SRPDŠ

15.4. Velikonoční pohádka – KD Ostrov Havlíčkův Brod – 1. a 2. ročník

18.4. Velikonoční prázdniny

12. 4. Přijímací řízení na SŠ – 1. termín

16. 4. Přijímací řízení na osmiletá gymnázia – 1. termín

15. 4. Přijímací řízení na SŠ – 2. termín

17. 4. Přijímací řízení na osmiletá gymnázia – 2. termín

květen 

15.5. Krásky a babice – přírodovědný program Horní Krupá – 6. ročník

15.5. Vodní život – přírodovědný program Horní Krupá – 7. ročník

20. – 24. 5. Škola v přírodě

červen

7. 6. Školní akademie

26.6. Pasování prvňáčků na čtenáře

26.6. Rozloučení žáků 9. roč. se ZŠ

27.6. Celoškolní projekt – Pochod v přírodě

Třídy
I.A – tř. uč. Mgr. Jaroslava Bulánková

II.A – tř. uč. Mgr. Eva Dytrychová

III. A – tř. uč. Mgr. Jiří Černý

IV. A – tř. uč. Mgr. Jiřina Semerádová

V. A – tř. uč. Mgr. Zuzana Valová

VI.A – tř. uč. Ing. Marie Pátková

VII.A – tř. uč. Mgr. Monika Hospodková

VIII.A – tř. uč. Mgr. Pavla Novotná

IX.A – tř. uč. Mgr. Hana Malimánková