pedagogický sbor

Ředitelka školy
Mgr. Eva Doležalová – e.dolezalova@zshabry.cz

Zástupkyně ředitelky
Mgr. Alena Kovaříková – a.kovarikova@zshabry.cz

Výchovná poradkyně
Mgr. Zuzana Valová – z.valova@zshabry.cz

Preventistka sociálně patologických jevů
Mgr. Pavla Novotná – p.novotna@zshabry.cz

 

Pedagogický sbor:

Mgr. Jaroslava Bulánková – j.bulankova@zshabry.cz

Mgr. Jiří Černý – j.cerny@zshabry.cz

Mgr. Eva Dytrychová – e.dytrychova@zshabry.cz

Mgr. Monika Hospodková – m.hospodkova@zshabry.cz

Mgr. Hana Malimánková – h.malimankova@zshabry.cz

Ing. Marie Pátková – m.patkova@zshabry.cz

Mgr. Lukáš Pleskač – l.pleskac@zshabry.cz

Ing. Bc. Ludmila Sharabati – l.sharabati@zshabry.cz

Mgr. Jiřina Semerádová – j.semeradova@zshabry.cz

další pedagog – Mgr. Eva Doležalová – e.dolezalova2@zshabry.cz

asistentka pedagoga – Dana Machotová – d.machotova@zshabry.cz

asistentka pedagoga – Zuzana Vávrová – z.vavrova@zshabry.cz

asistentka pedagoga – Mgr. Eva Čápová

asistentka pedagoga – Gabriela Urbanová