projekt Adopce na dálku

Projekt Adopce na dálku

Naše škola se zapojila do projektu Adopce na dálku, pomoci konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání. Cílem projektu Adopce na dálku je zlepšovat situaci nejchudších dětí zvyšováním jejich vzdělání, kvalifikace a schopnosti postarat se o sebe, a to v jejich přirozeném kulturním prostředí. Cílem je dát dětem takové vzdělání, aby se mohly postavit na vlastní nohy a v budoucnu nepotřebovaly žádnou rozvojovou pomoc. Ke každému dítěti se přistupuje individuálně – pokud není studijní typ, dostane šanci se vyučit.

Arcidiézní charita Hradec Králové, která zprostředkovává zapojení se do projektu, naší škole vybrala dívku, která se jmenuje SMITHA P. PANNAKAR a pochází z Indie.

Kontakt s dívkou budou mít žáci naší školy prostřednictvím korespondence.  Každý rok obdrží naši žáci dva dopisy a roční zprávu ( např. vysvědčení) o pokroku dítěte s jeho aktuální fotografií.