školní poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Valová

Konzultační hodiny:

úterý  7.10 – 7.25 hodin

čtvrtek  9.25 – 10.00 hodin

nebo po předchozí domluvě (email, telefon)

 

Preventistka sociálně patologických jevů: Mgr. Pavla Novotná

konzultační hodiny:

úterý  9.05 – 9.25 hodin

čtvrtek  14.20 – 14.50 hodin

nebo po předchozí domluvě (email, telefon)

 

Informační portály:
  • http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2016-1404035005.html
  • http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
  • www.infoabsolvent.cz
  • www.atlasskolstvi.cz
  • www.portal.mpsv.cz
  • www.stredniskoly.cz
Přílohy