úhrada stravného

Stravování – přehled cen od 1.1.2016


Dle vyhlášky č.107/2008 Sb. přílohy č.2 /finanční limity na nákup potravin/,
ve znění pozdějších předpisů,dochází k této úpravě stravného:

Strava se platí zálohově na každý měsíc předem, vždy do konce předcházejícího měsíce, v hotovosti. V případě nezaplacení stravného nebude strava poskytnuta.

Mateřská škola:
do 6 let               
dopolední svačina – 9  Kč
oběd – 18 Kč
odpolední svačina – 8 Kč
pitný režim – 1  Kč

7 – 10 let                                                                      
dopolední svačina – 10 Kč
oběd – 21 Kč
odpolední svačina – 8 Kč
pitný režim – 1 Kč

Základní škola:
7 -10 let 
– 21 Kč
11 – 14 let – 23 Kč
starší 15 let – 24 Kč

Cizí strávníci: 50 Kč
potraviny – 24 Kč
věcná  režie – 7 Kč
zisk – 1 Kč
mzdová režie – 18 Kč