zápis do ZŠ

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole

Na základě mimořádných opatření vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s šířením koronaviru dochází ke změně formy zápisu.

Rodiče pouze vyplní formuláře (žádost o přijetí k povinné školní docházce, zápisní list, popř. žádost o odklad PŠD), které si vytisknou sami (viz přílohy níže), popř. si je vyzvednou po předchozí telefonické domluvě ve škole, a doručí je na adresu školy

v období od pátku 3. dubna do pátku 24. dubna 2020.

Vyplněné a podepsané formuláře mohou rodiče doručit jedním z následujících způsobů:

poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry

osobním doručením v obálce do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu do budovy školy

doručením do datové schránky – wszuwev

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)) – skola@zshabry.cz

V případě dotazů volejte na telefonní číslo – 731 495 151 nebo 604 335 499.

K žádosti o odklad povinné školní docházky přiložte vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pokud je již máte. Je možné je dodat nejpozději do zahájení školního roku 2020/2021.

Po přijetí žádosti bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno. Registrační čísla budou rodičům zaslána prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávou.

Výsledky (seznamy přijatých dětí) budou zveřejněny pod registračním číslem na webových stránkách školy a na vchodových dveřích školy dne 30. dubna 2020.

Zápis je určen pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku a pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Možnost přijetí ke školní docházce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014, pokud k žádosti o přijetí současně doloží doporučení školského poradenského zařízení a děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015, pokud k žádosti o přijetí současně doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Přílohy:

 

Zápisní list 2020-2021 (staženo 33× )

 

Žádost-o-přijetí-dítěte-k-základnímu-vzdělávání.doc (staženo 94× )

 

Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky.doc (staženo 69× )

 

Informace-k-organizaci-zápisů-k-povinné-školní-docházce-1.docx (staženo 402× )